Historia wg Dzieci

02/08 Zmarła Krystyna Krahelska

2 sierpnia 1944 - drugi nieudany atak na lotnisko bielańskie 2 sierpnia 1944 - drugi nieudany atak na lotnisko bielański

04/08 Ugoda w Ostrowie

4 sierpnia 70 – Wojska rzymskie pod wodzą Tytusa Flawiusza zdobyły Świątynię Jerozolimską. 4 sierpnia 1392 – U

07/08 Bitwa pod Falaise

7 sierpnia 1316 w czasie tzw. niewoli awiniońskiej papieżem został Jan XXII. 7 sierpnia 1819 roku rozegrała się b

09/08 Bitwa pod Farsalos

9 sierpnia 48 p.n.e. - bitwa pod Farsalos - decydujące starcie pomiędzy wojskami Cezara i Pompejusza podczas rzymskiej wo

10/08 Traktat w Verdun

10 sierpnia 612 p.n.e. – Babilończycy i Medowie zdobyli stolicę Asyrii, Niniwę 10 sierpnia 843 – Zawarto traktat

12/08 Kamikaze

12 sierpnia 30 p.n.e. Kleopatra VII popełniła samobójstwo. 12 sierpnia 1281 tajfun Kamikaze zniszczył po raz drugi

14/08 Unia w Krewie

14 sierpnia 1040 - Makbet zabił króla Szkocji Duncana I 14 sierpnia 1018 - Chrobry zdobył Kijów i uderzył Szczerbcem

15/08 Gadu-Gadu

15 sierpnia 778 - w wąwozie Roncevaux poległ w boju hrabia Roland 15 sierpnia 1090 - palatyn Sieciech zdobył Nakło nad

23/08 Pakt Ribbentrop-Mołotow

23 sierpnia 1572 - W Paryżu doszło do pogromu hugenotów (tzw. noc św. Bartłomieja). Na obrazie Katarzyna Medycejska.

24/08 Wybuch Wezuwiusza

24 sierpnia 79 - wybuch Wezuwiusza, który zniszczył Pompeje, Herkulanum i Stabie 24 sierpnia 1109 - rozpoczęła się ob

25/08 Wydanie Biblii Wujka

25 sierpnia 1599 - wydanie Biblii Wujka 25 sierpnia 1939 - do Gdańska wpływa Schleswig-Holstein 25 sierpnia 1609 - Gali

26/08 Incydent jabłonkowski

26 sierpnia 55 p.n.e. – pierwsza wyprawa do Brytanii Gajusza Juliusza Cezara. 26 sierpnia 1789 – podczas rewolucji fra